Klara svarar

Jag har ett arbete som gör att det är svårt med pauser – tiderna är oregelbundna och arbetet går i ett. Ofta är jag på resande fot. Utöver detta har jag en familj som behöver sitt. Att hitta tid för mig känns omöjligt. Jag skulle så gärna vilja träna och äta bra – men jag ser inte hur. Dessutom sover jag dåligt och alltför ofta känner jag mig trött, sur och irriterad. Jag känner inte igen mig själv.

När jag läser vad du skriver tycker jag det låter som att du inte har tillräckligt med återhämtning i din vardag just nu. Långvarig stress kan leda till utmattning och långvariga besvär om man inte tar den på allvar.
Man kan grovt dela upp stressreaktioner i två olika dimensioner – akut och långvarig stress. Den akuta stressen är kortvarig och intensiv och handlar ofta om att vi försöker kontrollera en utmanande eller farlig/hotfull situation. Vi känner igen de här reaktionerna genom att vi oftast reagerar med irritation, ilska/aggressivitet eller fientlighet. Långvariga stressreaktioner är förknippade med trötthet, utmattning, sömnsvårigheter och minnes- och koncentrationssvårigheter. Långvariga mer ”lågmälda” stressreaktioner är ibland svåra att upptäcka och kan rent av förväxlas med återhämtning. Utgångspunkten för sättet att tänka avseende stress och utmattning utgår från att det är obalansen mellan ansträngning och återhämtning som är av betydelse. Man kan säga, självklart lite förenklat, att långvarig obalans mellan krav och resurser, ansträngning och återhämtning, leder till långvariga stressreaktioner.
Det är viktigt att betona att det som utlöser stressreaktioner, d.v.s. långvariga stressreaktioner utan tillräcklig återhämtning är inte det som sedan vidmakthåller/befäster svårigheterna. Det är med andra ord inte det som utlöser stress och utmattning som också vidmakthåller problemen långsiktigt. Med detta menar jag inte att miljön och livssituationen som utlöste problem med stress och utmattning är oviktiga. Det är självklart så att miljörelaterade problem inte löser sig själva även om det stora arbetet med att rehabilitera sig efter stress och utmattning handlar om de sekundära reaktionerna. Det handlar om att en lång tid av för hög belastning tillsammans med för lite återhämtning till slut leder till en ofta kraftfull stressreaktion. Denna stressreaktion är för många mycket obehaglig och skrämmande och leder till att man sedan ”aktar sig” för att hamna i samma obehagliga upplevelse igen. De sekundära reaktionerna kan man enkelt säga är strategier för att skydda sig från att hamna i en akut och mycket obehaglig upplevelse till följd av stress igen. Fällan med detta, och det som utgör den onda cirkeln av stress är att just dessa strategier är det som bidrar till att vi inte återhämtar oss utan tvärtom vidmakthåller problemen. Har man hamnat i en ond cirkel av långvarig stress kan det vara bra att prata med läkare vid t.ex. vårdcentral. Det finns hjälp att få för att hitta ett sätt att leva på som ger utrymme för den återhämtning som är så nödvändig för vår hälsa.

<< Tillbaka

*Viktminskning är individuell så vi kan inte garantera hur mycket/snabbt du når ditt mål. Det viktiga är alla hälsofördelar. Vi tar avstånd ifrån osunda ideal och bantningskurer, och rekommenderar inte kaloriräkning om du har ett BMI under 20, är sjuk eller gravid. Läs mer i våra användarvillkor.

Räkna ut när du kan nå din målvikt

Fyll i din vikt, längd och målvikt så får du veta ditt BMI och vilket datum du kan vara i mål. Läs mer om BMI

cm
kg
kg
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här