Klara svarar

Genom åren har jag gått upp i vikt, gått ner i vikt och sedan upp igen… När jag väger lite mindre kan jag stå ut med min kropp något bättre. Men på det stora hela tycker jag att jag ser hemsk ut. Min kropp (särskilt) magen är stor och oformlig och jag skäms för mitt utseende. Jag gör vad jag kan för att dölja hur jag ser ut – väljer stora och heltäckande kläder. Nu kommer sommaren – alla klär av sig i solen. Hur skall jag bära mig åt i sommar?

Det du beskriver är så vanligt att man i västvärlden talar om ett ”normativt missnöje”. Det betyder att det är mer vanligt att vara missnöjd med sin kropp (eller delar av den) än att inte vara det. Bara det säger en hel del tycker jag om hur vi värderar oss själva och betydelsen av vårt utseende. Många tror att hur nöjd man är med sin kropp och figur hänger ihop med faktisk vikt (BMI). Men så är det inte alltid. Tillsammans med detta missnöje råder ett skönhetsideal i samhället som idealiserar ett i det närmaste omöjligt kroppsideal som inte går att uppnå. Det budskap som möter oss via olika typer av media är att smala personer är mer lyckliga, framgångsrika och har bättre relationer. Många drar slutsatsen att vägen till allt detta går genom vågen. Detta stämmer naturligtvis inte.
Att ha en positiv bild av sin kropp, oavsett hur den ser ut, är av stor betydelse i arbetet med att hitta en hållbar livsstil med stabil vikt. Är man missnöjd med kroppen och samtidigt accepterar samhällets orealistiska skönhetsideal är det stor risk att man aldrig blir nöjd. Det betyder att oavsett hur stora förändringar man gör i sitt sätt att leva är det aldrig tillräckligt bra. Detta kan innebära en fälla för besvikelse, frustration och bakslag eftersom känslan av framgång uteblir oavsett hur många positiva förändringar man gjort i sitt liv för sin hälsa.
Om man vill komma till ro med missnöje med kropp och figur behöver man arbeta med de processer som vidmakthåller missnöjet. Dessa processer handlar om undvikanden relaterade till kropp och figur. Ett exempel på ett vanligt undvikande är att man känner sig extra missnöjd med sitt utseende i vissa specifika situationer, t.ex. i badhus, på stranden, intima situationer med en partner eller när man skall prova kläder i en butik. Att undvika situationer som ger obehag ger kortsiktig lindring, men bidrar inte till mindre stress långsiktigt.
Här kommer sex steg som du kan jobba med för att närma dig ett sätt att leva utan undvikanden:

  1. Bestäm dig för vilka konkreta beteenden som du vill skall upphöra i ditt liv. Bestäm dig för, och var realistisk (det är bättre att jobba långsamt och systematiskt än att gå ut för hårt och avbryta till följd av att det var för svårt), om beteendet skall upphöra här och nu eller gradvis under en period av några veckor.
  2. Börja med beteenden som du har stor chans att lyckas med – d.v.s. börja inte med för svåra beteenden.
  3. Sätt dig ner och skriv ner vad du tror skall hända när du förändrar ditt beteende (t.ex. närmar dig en situation som du tidigare undvikit på ett nytt sätt). Ett exempel kan vara: ”när jag går från omklädningsrummet i badhuset ut till bassängen utan att ta med handduken så kommer…. hända”.
  4. Planera noggrant hur du konkret skall göra när du ändrar ditt beteende/närmar dig situationen och hur du skall hantera svårigheter och obehag som kan komma att uppstå. Påminn dig om att målet inte är att ta bort obehag utan att trots obehag närma sig en situation på ett nytt sätt för att öka frihetsgraderna i ditt liv.
  5. Genomför uppgiften. Skriv upp vad du tänker och känner innan uppgiften och sedan även efter det att uppgiften är genomförd.
  6. Utvärdera om upplevelsen av att förändra ett beteende och/eller närma sig en situation vad så svår som du först trodde. Beröm dig själv för att du utmanat dig själv – för dig själv. Skriv ner vad du lärt dig.
     

Lycka till och hoppas detta kan hjälpa dig komma till ro med dig själv och din kropp.

<< Tillbaka

*Viktminskning är individuell så vi kan inte garantera hur mycket/snabbt du når ditt mål. Det viktiga är alla hälsofördelar. Vi tar avstånd ifrån osunda ideal och bantningskurer, och rekommenderar inte kaloriräkning om du har ett BMI under 20, är sjuk eller gravid. Läs mer i våra användarvillkor.

Räkna ut när du kan nå din målvikt

Fyll i din vikt, längd och målvikt så får du veta ditt BMI och vilket datum du kan vara i mål. Läs mer om BMI

cm
kg
kg
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här