Colourbox

Fetma kan öka risken för demens

Experter varnar nu för en helt ny typ av hälsorisk.
Studier visar nämligen att risken för demens är högre hos överviktiga.
”Ju yngre man är när man drabbas av övervikt, desto högre är risken”.

Tidigare har fetma framför allt förknippats med en ökad risk för cancer och hjärtsjukdomar, men nu varnar experter vid universitetet i Oxford för en ny hälsorisk, skriver Huffington Post. Patienter med övervikt löper betydligt högre risk för att drabbas av demens senare i livet än övriga. Och allra störst är risken för överviktiga i 30-årsåldern.
Studien bygger på insamlad data från engelska sjukhusjournaler mellan åren 1999 och 2011. Så fort ett case av övervikt noterats gjorde forskarna ytterligare sökningar på vård av eller dödsfall på grund av demens hos de aktuella patienterna. Studien publicerades sedan i the Postgraduate Medical Journal och redogjorde för 451 232 fall av anonymiserad patientdata.
Vill du ha mer spännande läsning – regelbundet? Läs mer här

Vi hjälper dig att gå ner i vikt!

Minskad risk i takt med ökad ålder

Resultaten visade att risken för demens var 3,5 gånger högre hos patienter med övervikt än hos patienter i samma åldrar utan dessa problem. Dock visade det sig att risken minskade i takt med åldern: Hos patienter i 40-årsåldern var risken 70 procent högre, i 50-årsåldern 50 procent högre och i 60- till 69-årsåldern 40 procent högre.

Yngre överviktiga mer utsatta

För de patienter som sökte hjälp för sin övervikt i åldern 70 till 80 var sannolikheten 22 procent lägre. ”Risknivån varierar alltså beroende på i vilken ålder patienten väl drabbas av övervikt. Medan övervikt i yngre åldrar associeras med en en ökad risk för demens, tycks övervikt i 60- till 80-årsåldern snarare innebära en reducerad risk”, skriver författarna.

”Det är aldrig försent att göra livsstilsförändringar”

Enligt Clare Walton, läkare på the Alzheimer's Society charity, stödjer dessa resultat redan existerade forskning som pekar på att övervikt i medelåldern ökar risken för demens:
”Upptäckten att människor i 30-årsåldern som är överviktiga löper tre gånger så stor risk att drabbas av demens är slående, samtidigt är det svårt att dra säkra slutsatser ifrån en studie där enbart 19 av 451 232 människor drabbades av demens i det åldersspannet. Med tanke på den ökade mängden bevis för att övervikt i yngre ålder innebär en större risk är det dock aldrig för sent att göra smärre livsstilsförändringar. Det som är bra för ditt hjärta är uppenbarligen också bra för ditt huvud, så det bästa sättet för att reducera risken för demens är att äta balanserat, bibehålla en sund vikt samt att motionera regelbundet."
Källa: Huffington Post
Bli medlem i Wellobe i dag och få nya tips och råd varje dag

*Viktminskning är individuell så vi kan inte garantera hur mycket/snabbt du når ditt mål. Det viktiga är alla hälsofördelar. Vi tar avstånd ifrån osunda ideal och bantningskurer, och rekommenderar inte kaloriräkning som underviktig, sjuk eller gravid. Läs mer i våra användarvillkor.

Räkna ut när du kan nå din målvikt

Fyll i din vikt, längd och målvikt så får du veta ditt BMI och vilket datum du kan vara i mål. Läs mer om BMI

cm
kg
kg
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här