Att gå ner i vikt kan minska risken för demens.
Att gå ner i vikt kan minska risken för demens. Foto: Detta är ett montage.

Håll vikten och minska risken för demens

Övervikt kan öka risken för demens med så mycket som 80 procent, visar forskning. En aktiv livsstil, normal vikt och mental stimulans kan däremot tvärtom motverka det.
– Det kan till och med minska risken hos dem med arvsanlag för demens, säger Laura Fratiglioni, professor på Karolinska Institutet.

Känner du igen dig? Få hjälp med din hälsa

Vi blir allt äldre och i samband med det drabbas allt fler av kroniska sjukdomar. Siffror från Socialstyrelsen visar att hela 158 000 personer levde med någon form av demenssjukdom år 2012. Det är en ökning med 18,8 procent sedan år 2000.
– Genom att hålla vikten nere och ha en aktiv livsstil kan man dock minimera risken för att drabbas, säger Laura Fratiglioni, professor i Medicinsk epidemiologi på Karolinska Institutet.
Samtidigt har hon tillsammans med sina kollegor visat att risken för demenssjukdomar är 80 procent högre hos personer med övervikt och fetma i medelåldern, jämfört med normalviktiga personer i samma ålder.

Laura Fratiglioni, på Karolinska Institutet.
Laura Fratiglioni, på Karolinska Institutet. Foto: Tom Bellander

Ju högre vikt desto större risk

Resultaten tyder också på ett klart samband mellan ökad vikt och demens i stigande ålder. Alltså: Ju större övervikt i medelåldern desto större är risken att man blir sjuk i högre ålder.
– Det finns många olika mekanismer som skapar det här sambandet. En är att övervikt kan orsaka blödningar som påverkar syretillförseln i hjärnan. Och det kan i sin tur leda till vaskulära sjukdomar och demens. En annan är att övervikt ökar risken för inflammation i hjärnan, vilket i sin tur kan orsaka utveckling av Alzheimers sjukdom, säger Laura Fratiglioni.

I Fratiglionis forskarteam definierades ett kroppsmasseindex (BMI) mellan 20 och 25 som "normalvikt", mellan 25 och 30 som "övervikt" samt på 30 eller mer som "fetma". Av de som drabbades av demens var 39 procent överviktiga och 7 procent feta, medan motsvarande siffror hos dem som inte insjuknade var 26 procent respektive 3 procent.

JUST NU: En månad på köpet

Hälsosam livsstil kan kompensera för ärftlig risk

Andra faktorer som kan öka risken för demens är fysisk inaktivitet, diabetes, högt blodtryck, hjärtsvikt, stress, rökning och alkoholmissbruk. Demens är även till viss del ärftligt.
– Om man har en sådan gen, men håller vikten och har goda vanor så minskar dock den ökade risken dramatiskt. Man kan alltså kompensera för sina gener, säger Laura Fratiglioni.

Delade meningar

Under våren har emellertid en annan studie publicerats som tvärtemot forskningen på Karolinska Institutet visar att undervikt skulle öka risken för demens och övervikt snarare utgöra ett skydd. Studien har dock fokuserat på BMI hos människor i åldern 40 till 80 och uppåt, vilket enligt Laura Fratiglioni är den främsta anledningen till resultatet:
– Det forskarna tolkar som en koppling mellan lågt BMI och risk för demens är i själva verket ett tidigt tecken på demens hos personer som redan drabbats. Efter 75 till 80 års ålder har BMI nämligen ett helt annat samband till demensrisken än i medelåldern. Då en stor andel av personerna redan var äldre när deras BMI mättes blir studien alltså missvisande.

”Allt är ett resultat av det som hänt tidigare”

Det är alltså i medelåldern, mellan 40 och 50, som kopplingen mellan övervikt och demens är starkast. Det är också då viktminskning och goda kost- och motionsvanor har som störst chans att minska risken för demens. Men ju tidigare man etablerar en normalvikt och hälsosam livsstil, desto bättre såklart, menar Laura Fratiglioni.
– Vi tror till och med att det första levnadsåret kan vara viktigt, även om det ännu inte finns så mycket forskning kring det. Vad vi vet är att allt som händer med vår hälsa när vi blir gamla är ett resultat av det som har hänt tidigare i livet. Så om man tidigt tar hand om sin egen kropp gör det jättemycket för hälsan när man blir äldre.

Känner du igen dig? Få hjälp med din hälsa

Lisa Halldén

Sofia E. Yoo

*Viktminskning är individuell så vi kan inte garantera hur mycket/snabbt du når ditt mål. Det viktiga är alla hälsofördelar. Vi tar avstånd ifrån osunda ideal och bantningskurer, och rekommenderar inte kaloriräkning som underviktig, sjuk eller gravid. Läs mer i våra användarvillkor.

Räkna ut när du kan nå din målvikt

Fyll i din längd, vikt och målvikt så får du veta ditt BMI och vilket datum du kan nå din idealvikt.

cm
kg
kg
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här