Mediciner för viktnedgång blir allt mer populära. I dag finns fyra godkända läkemedel mot fetma inom EU.
Mediciner för viktnedgång blir allt mer populära. I dag finns fyra godkända läkemedel mot fetma inom EU. Foto: Getty images

Mediciner för viktnedgång – så fungerar de

De senaste åren har flera läkemedel mot fetma lanserats på marknaden, med lovande resultat.
Mediciner som Ozempic, Wegovy och Saxenda påverkar aptiten och får i många fall överviktiga personer att gå ner i vikt.
Men hur fungerar egentligen läkemedlen, vilka får använda dem och vad kostar de?
Här reder vi ut begreppen.

Bli medlem i dag – få tillgång till personligt kostschema

Receptbelagda läkemedel för viktnedgång blir allt mer populära, då de i flera studier visat sig vara effektiva komplement till en sund kost och träning för personer som lider av fetma.

De nyaste medicinerna – Ozempic, Wegovy och Saxenda – innehåller så kallade GLP-1-receptoragonister och fungerar genom att minska aptiten, sänka blodsockret och bromsa tömningen av magsäcken, vilket får maten att passera genom matsmältningssystemet långsammare och därigenom öka mättnadskänslan.

I studier har läkemedel av denna typ visat sig bidra till en viktnedgång på uppemot 15 procent av kroppsvikten efter ett drygt års användning. För en 170 centimeter lång person som väger 90 kilo (BMI 31) skulle det till exempel motsvara en viktnedgång på 13,5 kilo.

Nå din målvikt med oss!

Medicinerna minskar aptiten

Det är viktigt att nämna att det inte är medicinerna i sig som får användaren att gå ner i vikt – det handlar istället om att personer som använder aptitdämpande läkemedel börjar äta mindre mat och därför får i sig färre kalorier.

I dag finns fyra godkända fetmaläkemedel i EU: Wegovy, Saxenda, Xenical och Mysimba. Diabetesläkemedlet Ozempic innehåller samma aktiva ingrediens som Wegovy, nämligen semaglutid. Ozempic är dock än så länge endast godkänt för diabetesbehandling i Sverige, men skrivs ibland ändå ut till patienter i viktminskningssyfte, framför allt av digitala överviktskliniker.

Ozempic

Det kanske mest kända av de nya fetmaläkemedlen är Ozempic, som inte minst blivit en snackis i sociala medier. Detta trots att läkemedlet än så länge inte är godkänt att skrivas ut enbart i viktminskningssyfte.

Ozempic klassas som en GLP-1-receptoragonist, innehåller den aktiva ingrediensen semaglutid och tas en gång i veckan som en subkutan injektion. Semaglutid minskar aptiten och ökar mättnadskänslan, vilket gör att patienten äter mindre och följaktligen går ner i vikt.

Biverkningar av Ozempic
De vanligaste biverkningarna av Ozempic är mag- och tarmbesvär som illamående, diarré, förstoppningar och kräkningar.

Vem får ta Ozempic?
Ozempic är godkänt för att behandla patienter med typ 2-diabetes i Sverige. Vissa läkare skriver dock ut medicinen “off-label” för viktnedgång.

Pris för Ozempic
Ozempic är inte subventionerat för personer som inte har diabetes typ 2. En månadsförbrukning av Ozempic kostar 1 042 kr.

Wegovy

Läkemedlet Ozempic är egentligen framtaget för att reglera blodsockret hos personer med diabetes typ 2, men har också visat sig effektivt för att främja viktnedgång hos personer med fetma.
Läkemedlet Ozempic är egentligen framtaget för att reglera blodsockret hos personer med diabetes typ 2, men har också visat sig effektivt för att främja viktnedgång hos personer med fetma. Foto: Getty images

Wegovy innehåller semaglutid, samma aktiva ämne som i Ozempic. Till skillnad från Ozempic är medicinen dock godkänd att skrivas ut i viktminskningssyfte. Wegovy tas som en veckovis injektion och har i en fas 1-studie visat sig minska energiintaget med 35 procent, på grund av mindre sug efter mat i allmänhet och mat med hög fetthalt i synnerhet.

Biverkningar av Wegovy
De vanligaste biverkningarna av Wegovy är illamående, diarré, förstoppning och kräkningar.

Vem får ta Wegovy?
Wegovy är i Sverige godkänt för patienter med ett BMI på minst 30 eller ett BMI på minst 27 och samtida hälsoproblem, såsom diabetes, högt blodtryck, andningsproblem under sömn eller hjärt-kärlsjukdomar.

Pris för Wegovy
Wegovy är inte subventionerat och kostar 3 729 kr för en månadsförbrukning.

Injektioner av fetmaläkemedel sker subkutant, det vill säga under huden, i antingen magen, låret eller överaren.
Injektioner av fetmaläkemedel sker subkutant, det vill säga under huden, i antingen magen, låret eller överaren. Foto: Getty images

Saxenda

Saxenda innehåller den aktiva ingrediensen liraglutid, vilket påverkar receptorer i hjärnan som kontrollerar aptiten. Detta gör att man känner sig mätt på mindre mängder mat och därför får i sig färre kalorier. Medicinen tas som en daglig injektion och bör tas vid ungefär samma tid varje dag.

Biverkningar av Saxenda
De vanligaste biverkningarna inkluderar illamående, kräkningar, diarré, förstoppning och huvudvärk.

Vem får ta Saxenda?
Saxenda skrivs ut till personer i Sverige som har ett BMI på minst 30 eller på minst 27 med viktrelaterade hälsoproblem som diabetes, högt blodtryck, onormala nivåer av fetter i blodet eller andningsproblem under sömnen.

Pris för Saxenda
Saxenda är inte subventionerat. Priset ligger på 2 559 kr för en månadsförbrukning.

Räkna ut när du kan nå din målvikt

Fyll i din längd, vikt och målvikt så får du veta ditt BMI och vilket datum du kan nå din idealvikt.

cm
kg
kg

Mysimba

Mysimba innehåller två aktiva ämnen – naltrexon och bupropion – och verkar på områden i hjärnan som kontrollerar matintag och energiförbrukning. Medicinen är utformad för att minska aptiten och öka kaloriförbränningen. Mysimba tas i tablettform och maxdosen är fyra tabletter – två på morgonen och två på kvällen.

Biverkningar av Mysimba
De vanligaste biverkningarna av Mysimba är illamående, kräkningar, förstoppning, yrsel och muntorrhet.

Vem får ta Mysimba?
Mysimba skrivs i Sverige ut till personer med ett BMI på minst 30 eller ett BMI på minst 27, om det samtidigt finns andra viktrelaterade hälsobesvär såsom högt blodtryck, typ 2-diabetes eller höga blodfetter.
Pris för Mysimba
Mysimba är inte subventionerat. Priset ligger på 1 089 kr för 112 tabletter, vilket räcker i fyra veckor vid maxdos.

Xenical

Läkemedlet Xenical är ett annat typ av läkemedel än de nyare aptithämmande medicinerna. Xenical innehåller istället den aktiva substansen orlistat och har funnits på marknaden sedan 1999. Medicinen tas i kapselform och fungerar genom att blockera ungefär en tredjedel av fettet i maten från att tas upp av tarmen. Det fett som inte tagits upp av matsmältningssystemet försvinner istället ut med avföringen.

Biverkningar av Xenical
De vanligaste biverkningarna av Xenical är huvudvärk, ont i magen, gaser och akut eller ökat behov av tarmtömning.

Vem får ta Xenical?
Xenical skrivs ut till patienter i Sverige med ett BMI på över 30 eller ett BMI på 28, om det samtidigt finns andra riskfaktorer. Läkemedlet ska användas i kombination med en kalorireducerad diet.

Pris för Xenical
I dagsläget är Xenical det enda fetmaläkemedel som är subventionerat. Priset ligger runt 245 kr för 84 kapslar.

Malin Karlberg

*Viktminskning är individuell så vi kan inte garantera hur mycket/snabbt du når ditt mål. Det viktiga är alla hälsofördelar. Vi tar avstånd ifrån osunda ideal och bantningskurer, och rekommenderar inte kaloriräkning som underviktig, sjuk eller gravid. Läs mer i våra användarvillkor.

Räkna ut när du kan nå din målvikt

Fyll i din längd, vikt och målvikt så får du veta ditt BMI och vilket datum du kan nå din idealvikt.

cm
kg
kg
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här