Foto: Getty images.

Så många svenskar är överviktiga eller feta

Hela 51 procent av svenskarna i åldrarna 16-84 år är överviktiga eller feta.
– Flera riskfaktorer ökar, som övervikt och fetma, och allt fler uppger att de har högt blodtryck, säger Fatima Azerkan, på Folkhälsomyndigheten.

Kom i toppform med våra verktyg

Männen är i högre grad än kvinnor överviktiga och feta i Sverige. Hela 57 procent av männen i åldrarna 16-84 år är överviktiga eller feta medan 44 procent av kvinnorna är det. För att räknas som överviktig ska du ha ett BMi som är högre än 25.
Man kan se tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen, främst mellan personer med olika utbildningsnivå. Ohälsan – både fysisk och psykisk ohälsa – är nästan genomgående större, och medellivslängden kortare, bland personer som saknar gymnasial utbildning jämfört med personer som har en utbildning på eftergymnasial nivå.
– En god och jämlik hälsa är en grundförutsättning för samhällets utveckling. Vår rapport visar att det behövs fortsatt kraftfulla satsningar på folkhälsan i Sverige och arbetet måste bli en viktig del i all samhällsplanering, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten i pressmeddelandet.

Även positiva saker

Skillnaderna i hälsa mellan personer som har hög och låg utbildningsnivå fortsätter att vara stora, och det finns tecken på att den psykiska ohälsan ökar – speciellt bland unga om människor som endast har förgymnasial utbildning.
Rapporten visar även några positiva saker för folkhälsan. Bland annat minskar andelen personer som röker tobak dagligen och andelen som riskkonsumerar alkohol. Detta gäller för åldersgruppen 16-84 år.

Detta får du som medlem i Wellobe

  • En mobilapp och loggbok som räknar alla dina kalorier
  • Ett rekommenderat kaloriintag per dag
  • Dina personliga framsteg i grafer och diagram
  • Planerade veckomenyer med kostscheman
  • En bank med tusentals kaloriberäknade recept
  • Tillgång till alla våra träningsprogram för online-träning
  • Tips, råd och stöd av några av Sveriges ledande hälsoexperter
  • Ett välbesökt medlemsforum med andra likasinnade
  • Ett digitalt medlemsmagasin med fokus på mat, motion och motivation

Varmt välkommen till oss!

Karin Holmberg

*Viktminskning är individuell så vi kan inte garantera hur mycket/snabbt du når ditt mål. Det viktiga är alla hälsofördelar. Vi tar avstånd ifrån osunda ideal och bantningskurer, och rekommenderar inte kaloriräkning som underviktig, sjuk eller gravid. Läs mer i våra användarvillkor.

Räkna ut när du kan nå din målvikt

Fyll i din längd, vikt och målvikt så får du veta ditt BMI och vilket datum du kan nå din idealvikt.

cm
kg
kg
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här