Colourbox

Därför är inte BMI helt tillförlitligt

Den mätmetod som tydligast visar om du är överviktig eller lider av fetma går ut på att räkna ut sitt BMI (Body Mass Index). Men att enbart gå efter det är inte hela sanningen, menar Joanna Uddén Hemmingsson, överläkare på Sankt Görans sjukhus.
– Är du överviktig betyder det inte nödvändigtvis att du är ohälsosam. Och samma sak omvänt, säger hon.

Väger du några kilo för mycket? Få hjälp här

Så räknar du ut ditt BMI

1. Börja med att väga och mäta dig.
2. Multiplicera sedan din längd i meter med din längd i meter.
3. Dividera din vikt med det tal du får ut.
Exempel: 80 kg / 1,70 m x 1,70 m = BMI 24,2
(.... eller testa vår smarta BMI-kalkylator längre ner....)
Kolla: Detta får du som medlem i Wellobe

BMI under 18,5: Undervikt

Du kan behöva gå upp i vikt för att må bättre. Några kilos viktökning kan göra att du känner dig piggare och orkar mer.

Nå din drömvikt med oss!

BMI 18,5–24,9: Normalvikt

Du ligger på en vikt som är bra för dig. Mät även midjemåttet för att se att du inte har förhöjd risk för sjukdomar. Den sjukdomsrisken är dock även beroende av livsstil och arvsanlag.

BMI 25–29,9: Övervikt

Din vikt är lite för hög relaterad mot din längd och kan innebära en något ökad risk för sjukdomar. Risken för sjukdomar är dock beroende av livsstil och arvsanlag.

BMI 29,9 eller mer: Fetma

Du har fetma definitionsmässigt men det är väldigt individuellt om du behöver gå ner i vikt* för att undvika sjukdomar som förhöjda blodfetter, diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar eller om du kan vara fullt frisk trots fetma. Återigen betyder livsstilen och arvsanlagen mest för att avgöra din risk för sjukdomar.

... men, därför är inte BMI ett tillförlitligt mått

Att bara gå efter sitt BMI är dock inte hela sanningen. Har du en kraftig benstomme, är väldigt muskulös eller väldigt lång kan ditt BMI bli missvisande. Och är du överviktig betyder det inte heller nödvändigtvis att du är ohälsosam. Samma sak omvänt. Är du normalviktig betyder inte det per automatik att du är hälsosam, säger Joanna Uddén Hemmingsson.
– Jag tycker inte att du ska stirra dig blind på vare sig vikt eller BMI. Det viktiga är att du lever ett hälsosamt liv och det handlar om så mycket mer. Vad väljer du att äta för mat och när äter du? Hur ser sömnen ut? Stressar du mycket? Motionerar du regelbundet? Hur är din psykiska hälsa?
Få hjälp att börja ett lite hälsosammare liv >>HÄR<<

PRIVAT

Skillnad på fett och fett

Man bör också vara medveten om att fettet under huden är mindre farligt än det så kallade bukfettet, som sitter runt organen innanför bukhinnan. Underhudsfettet lagrar nämligen bara energi, men gör inte så mycket mer än så, menar Uddén Hemmingsson.
– Bukfettet är däremot annorlunda i sin utformning. Det är ett hormonproducerande organ runt tarmarna, levern och de andra bukorganen. Det innehåller fler blodkärl vilket gör att hormonerna som bildas i fettet lätt transporteras runt i kroppen och kan orsaka en mängd sjukdomar, såsom diabetes typ 2 och hjärtinfarkt.
Oregelbundna matvanor, för mycket socker, för lite motion och stress kan öka mängden bukfett. Även ärftligheten påverkar hur mycket fett vi lagrar och var fettlagringen sker.
Vill du ha mer tips och råd? Bli medlem >>HÄR<<

Ett tips är att även mäta midjan

Har du ett normalt BMI men mycket fett runt magen kan du alltså ändå befinna dig i riskzonen för att drabbas av sjukdomar kopplade till övervikt och fetma. Och därför är alltså inte BMI ett fullt tillförligt mått. Men att mäta midjemåttet kan ge en indikation på hur du ligger till.
– Dock är det viktigt att mäta midjemåttet korrekt. Och då är det inte den smalaste delen på kroppen du ska mäta, även om det heter midjemått, säger Joanna Uddén Hemmingsson.
1. Ta fram ett måttband och placera det vågrätt mitt emellan övre delen av höftkammen och nedre delen av revbensbågen. Det brukar hamna strax ovanför navelhöjd.
2. Slappna av, ta ett djupt andetag och andas ut.
3. Mät utan att dra åt måttbandet.

Vid ett midjemått på över 102 centimeter för män och över 88 centimeter för kvinnor ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och andra överviktsrelaterade sjukdomar.

Räkna ut ditt BMI och bedöm din vikt

*Viktminskning är individuell så vi kan inte garantera hur mycket/snabbt du når ditt mål. Det viktiga är alla hälsofördelar. Vi tar avstånd ifrån osunda ideal och bantningskurer, och rekommenderar inte kaloriräkning som underviktig, sjuk eller gravid. Läs mer i våra användarvillkor.

Räkna ut när du kan nå din målvikt

Fyll i din vikt, längd och målvikt så får du veta ditt BMI och vilket datum du kan vara i mål. Läs mer om BMI

cm
kg
kg
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här