”Män och kvinnor går ner i vikt på helt olika sätt”

Wellobe.se fungerar, det har vi vetenskapliga bevis på. Såväl manliga som kvinnliga medlemmar går ner i vikt inom ett halvår. Däremot skiljer sig tillvägagångssätten mellan könen åt.

Att vissa väl utvalda viktminskningstjänster på webben fungerar finns det ingen tvekan om. I alla fall inte om man tittar på forskaren Madeleine Svenssons studie ”The Change in Eating Behaviors in Web-Based Weight Loss Program: A Longitudinal Analysis of Study Completers", som är en genomgående granskning av just Wellobe.se.
– Vad vi ser så kan män gå ner i snitt 7 och kvinnor 6 procent inom ett halvår i Wellobe. Och vad som är särskilt intressant är att de verkar göra det på helt olika sätt, säger hon.

Män oftare sjukare – och mer överviktiga

Dels kunde forskarteamet vid Halmstad Högskola och Karolinska Institutet som stod bakom studien från början notera en avsevärd skillnad mellan könen: Av de nyregistrerade medlemmar som gick med på att delta var hela 80 procent kvinnor och 20 procent män. Men Madeleine Svensson är inte det minsta förvånad.
– Vid hälsofrämjande insatser är kvinnorna nästan alltid överrepresenterade. Exempelvis går de oftare till läkaren med behov kring fertilitet och barnafödande. Det gör att man hinner upptäcka och söka hjälp för eventuella hälsoproblem som till exempel övervikt tidigare, vilket i sin tur leder till att de lever längre. Män däremot går generellt sätt bara dit när de får symptom, men problemet då blir att de oftare blir både sjukare – och mer överviktiga.
Känner du igen dig? Få hjälp här

JUST NU: 50% rabatt

”Varannan man i dag är överviktig”

En annan möjlig orsak till varför kvinnorna i Wellobe befinner sig i majoritet skulle kunna vara dagens skönhetsideal, som i högre grad sätter press på dem att se ut på ett visst sätt.
– Dock vill jag tillägga att varannan man i dag är överviktig, så i det här sammanhanget är hela 20 procents manliga deltagare en bra siffra.
Dels, tillägger Madeleine Svensson, uppvisade männen mycket positiva resultat. Exempelvis minskade deras emotionella ätbeteende, medan det blev förblev oförändrat hos kvinnorna.
– Samtidigt hade männen både ett högre emotionellt ätbeteende och BMI från början (30.8/29), vilket betyder att de förändrade detta mer än kvinnorna. Jätteintressant, men svårt att förklara. Överlag kan man dock fastslå att det emotionella ätbeteendet är högre hos överviktiga överlag och tidigare forskning visar också att förändringar i ätbeteenden hänger starkt ihop med större viktförändringar.

”Män gör oftast vad de blir tillsagda”

Ytterligare en skillnad i resultat var att männen lyckades gå ner 1 procent mer i snitt i vikt. Och även om det inte var anmärkningsvärt högt, var det fortfarande en intressant avvikelse.
– Intressant ja, men även den svår att förklara. Tidigare studier visar emellertid att manliga patienter av någon anledning oftare gör vad läkarna säger till dem att göra. Så medan kvinnor i högre grad provar flera olika dieter under kortare perioder, går männen oftast igenom de metoder som rekommenderas för dem tills de är slut.
En annan hypotes är att män helt enkelt tycker att det är mer bekvämare att följa program på nätet där de kan vara anonyma, säger Madeleine Svensson.
– Eftersom det inte har gjorts någon webbaserad viktminskningsforskning tidigare, vill jag dock betona att det är svårt att dra några stora generella slutsatser enbart ur det här.
På Wellobe kan alla som vill gå ner i vikt – oavsett kön

*Viktminskning är individuell så vi kan inte garantera hur mycket/snabbt du når ditt mål. Det viktiga är alla hälsofördelar. Vi tar avstånd ifrån osunda ideal och bantningskurer, och rekommenderar inte kaloriräkning som underviktig, sjuk eller gravid. Läs mer i våra användarvillkor.

Räkna ut när du kan nå din målvikt

Fyll i din längd, vikt och målvikt så får du veta ditt BMI och vilket datum du kan nå din idealvikt. Läs mer om BMI

cm
kg
kg
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här