Colourbox

Dolda sjukdomen du kan ha – utan att veta om det

I ett tidigt stadie kan diabetes typ 2 motas tillbaka.
Problemet är att du kan ha haft sjukdomen flera år – utan att veta det.
– Det är det som är utmaningen med diabetes typ 2, säger Joanna Uddén Hemmingsson, överläkare vid Sankt Görans sjukhus.

Idag har nästan en halv miljon svenskar diabetes. Av dem är cirka 50 000 drabbade av diabetes typ 1 och övriga diabetes typ 2. Så vad är skillnaden?
– Varje gång du äter stiger sockerhalten i ditt blod, samtidigt som bukspottkörteln börjar producera insulin för att hjälpa kroppen ta upp sockret från blodbanan in i cellerna och tillgodogöra sig energin. Men vid diabetes typ 1 produceras inte något insulin alls. Och vid typ 2 produceras för mycket, men inte tillräckligt. Ofta beror diabetes typ 2 nämligen på att du är överviktig med ”stor kropp”, då räcker insulinet helt enkelt inte till. Då stiger blodsockret gradvis och efter viss tid uppfyller du kraven för att få diagnosen diabetes typ 2. Det knepiga är att du kan gå runt med sjukdomen utan att veta om det. Och när du väl får diagnosen kan du heller inte veta säkert när du insjuknade, vilket kan vara farligt eftersom risken för följdsjukdomar som till exempel hjärtinfarkt ökar ju längre du går runt med förhöjt blodsocker, säger Joanna Uddén Hemmingsson.
(Läs mer om diabetes typ 1 och 2 i faktarutan.)

Känner du igen symptomen eller har diabetes typ 2? Få hjälp >>HÄR<<

JUST NU: En månad på köpet!

Kan bekämpas i ett tidigt skede

Hela 100 000 svenskar beräknas idag ha en så kallad ”oupptäckt form” av diabetes typ 2. Det är en stor nackdel, eftersom sjukdomen faktiskt kan bekämpas om det görs i ett tidigt skede. Och då spelar vikten en avgörande roll, menar Joanna Uddén Hemmingsson.
– Kroppen skulle nämligen kunna liknas vid en gräsmatta och insulinet vid vattnet i en vattenspridare. Är gräsmattan för stor når inte vattnet hela ytan. Minskar däremot ytan som vattenspridaren ska täcka, det vill säga går du ner i vikt, räcker vattnet – alltså insulinet – till för att vattna hela ytan.
Så kan vi hjälpa dig

Många olika faktorer du kan påverka

¨En annan fördel med att gå ner i vikt är att bukfettet minskar. Att lagra fett i buken tror man nämligen medför de största riskerna vid övervikt. Just bukfett antas även försämra insulinets funktion. Övervikt är därmed en av de största riskfaktorerna för att utveckla diabetes typ 2, även om man är frisk i övrigt.
Omvänt ökar också risken för diabetes typ 2 om man fortfarande är frisk men överviktig.
– Visserligen spelar också ärftligheten in, men framförallt är din livsstil viktigast. Därför finns det många saker du kan göra för att motverka eller i bästa fall bli frisk från din diabetes, som till exempel att röra på dig mer, sluta röka, minska på alkoholen, stressa mindre samt gärna gå ner några kilon i vikt. Framförallt är en bättre livsstil en billig livförsäkring, eftersom diabetes typ 2 är en av de vanligaste orsakerna till hjärtinfarkt.

Att ”träna sig frisk” från diabetes typ 2

Ju äldre man blir, desto sämre fungerar bukspottskörtelns insulinproducerande celler. Därmed ökar risken för diabetes typ 2 hos alla med åren och det är orsaken till att diabetes typ 2 ibland också kallas för ”åldersdiabetes”. Huruvida man skulle kunna träna sig frisk eller ej är Joanna Uddén Hemmingsson dock tveksam till.
– Det beror helt på hur länge man har varit sjukt och det är som sagt svårt att veta. Men fysisk aktivitet kan alltid sänka blodsockret, förbättra värdena samt ibland även minska behovet av diabetesmediciner. Har du diabetes typ 2 har du ju ett förhöjt blodsocker. Och då är det bättre ju mer muskler du har, eftersom de konsumerar socker. Dessutom minskar bukfettet. Vad man bör minnas är dock att enbart träning sällan gör att du går ner i vikt om du inte förändrar kost samt drar ner på rökning, alkohol och stressfaktorer också.
Få hjälp att hålla koll på din vikt

Källa: Hjärt- och lungfonden, Insulin.se, Svenska diabetesförbundet, Vårdguiden, Socialstyrelsen

*Viktminskning är individuell så vi kan inte garantera hur mycket/snabbt du når ditt mål. Det viktiga är alla hälsofördelar. Vi tar avstånd ifrån osunda ideal och bantningskurer, och rekommenderar inte kaloriräkning om du har ett BMI under 20, är sjuk eller gravid. Läs mer i våra användarvillkor.

Räkna ut när du kan nå din målvikt

Fyll i din vikt, längd och målvikt så får du veta ditt BMI och vilket datum du kan vara i mål. Läs mer om BMI

cm
kg
kg
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här