Fetma lika farligt som rökning

Fetma är en av de största riskfaktorerna för åldersdiabetes och hjärt- och kärlsjukdomar i dag. Faktum är att det överflödiga fettet på kroppen kan förkorta livet med så mycket som 5-10 år, enligt Finn Rasmussen, professor vid Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Fetma har länge förekommit i historien men det är först de senaste 30 åren som det har ökat så markant att det kallas för en fetmaepidemi.
– Det finns en mycket stark koppling mellan fetma och övervikt till vad vi äter och hur vi rör oss fysiskt. Det är lätt att ange aktiviteter man kan göra för att gå ner i vikt men svårare att faktiskt genomföra dem, säger Rasmussen.

Finn Rasmussen, professor vid Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Foto: Privat

Unga drabbas också

Den svåra fetman, som innebär ett kroppsmasseindex (BMI) över 35, utgör ett stort hot mot hälsa och livskvalitet.
– Man löper stor risk för hjärt- och kärlsjukdomar, också om man är ung. Desto tidigare du får fetma desto längre går du med sjukdomen. Man har även kunnat konstatera att fetma kan orsaka cancer. I dag dör fler människor till följd av övervikt än av undernäring i många länder.

JUST NU: En månad på köpet

Uppväxten spelar roll

Men hur har vi då lyckats hamna där vi är i dag, där 40 procent av alla svenskar har fetma eller övervikt? Rasmussen menar att det är ett samspel mellan gener och miljöfaktorer som påverkar risken.
– Vi har bland annat kunnat konstatera att både ätbeteendet och fysisk aktivitet ungefär till hälften beror på genetiska faktorer. Men uppväxtmiljön och det sociala livet spelar en minst lika stor roll. Fetma är exempelvis mycket vanligare hos människor med kort utbildning. Dock kan man konstatera att det finns stor chans att bekämpa fetman, eftersom det som beror på miljön ger såväl samhället som individen ett stort handlingsutrymme att minska hälsoriskerna.

Kan jämföras med rökning

Genom att vi ändrar våra levnadsvanor till mer hälsosamma i form av mer träning, mindre stillasittande och nyttigare matval så kan fetmaepidemin minskas i antalet drabbade personer.
– I dag finns det forskning som visar att överflödigt fett kan förkorta livet med så mycket som fem till tio år och det går att jämföras med en rökares risker. När det kommer till epidemier så når man dock alltid ett tak för att det sedan trappas ner. Genom att minska fetmaproblemen ökar livskvalitén och för varje kilo människan går ner kan man alltså förlänga livet om viktminskningen blir bestående.
Är du överviktig? Se hur DU kan få hjälp här

*Viktminskning är individuell så vi kan inte garantera hur mycket/snabbt du når ditt mål. Det viktiga är alla hälsofördelar. Vi tar avstånd ifrån osunda ideal och bantningskurer, och rekommenderar inte kaloriräkning som underviktig, sjuk eller gravid. Läs mer i våra användarvillkor.

Räkna ut när du kan nå din målvikt

Fyll i din längd, vikt och målvikt så får du veta ditt BMI och vilket datum du kan nå din idealvikt.

cm
kg
kg
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här