Många som lider av ätstörningar upplever att de tappar kontrollen och sedan skäms efteråt.
Många som lider av ätstörningar upplever att de tappar kontrollen och sedan skäms efteråt. Foto: Getty images

Överätning inte brist på viljestyrka

Många tror att överätning beror på dålig karaktär och brist på viljestyrka.
Men oftast är orsakerna mer komplexa än så.

Alla har vi hamnat i situationer där vi har fortsatt äta även om vi har varit mätta. Men det är inte den typen av överätning som brukar definieras som ätstörning. Vad som kännetecknar överätning som sjukdom är att personen äter stora mängder mat under en begränsad tid samtidigt som hen upplever sig förlora kontrollen helt. Vanligtvis äter man ensam och ofta är maten kaloririk. De här skoven utlöses dessutom av negativa känslor som skam, skuld, avsky och sorg.

JUST NU: En månad på köpet

Orsaker till överätning

Det är viktigt att vara tydlig med att de underliggande orsaker till överätning kan vara komplexa och svåra att reda ut. Studier visar dock att det finns ett par gemensamma egenskaper som människor med överätningstörningar kan känna igen sig i:

  • Överätning används ofta som strategi för att hantera känslomässigt kaos.
  • Ätandet blir då en hanteringsmekanism för att döva eller skydda sig mot smärtsamma känslor.
  • Oförmågan att hantera negativa känslor kan vara en början på överätningsstörning.
  • Det kan också upprätthålla ätstörningen.

Så definieras en ätstörning

När tankar, känslor och beteenden relaterade till mat upplevs som svåra och problematiska och påverkar livskvaliteten definieras detta som en ätstörning.
Ätstörningar skiljer sig från person till person, precis som orsakerna. Därför finns det inte heller en form av behandling eller metod för att återhämta sig efter en ätstörning. Vägen ut ur en ätstörning är därmed ofta både lång och tuff och kan kräva många år av professionell hjälp.

Ensam och nedstämd på kvällen

Flera studier pekar på en koppling mellan depressiva symptom, akut sorg och överätande. En del av lösningen skulle alltså kunna vara att få hjälp med eventuella depressioner.

Många känner sig särskilt ensamma på kvällarna och därför blir ofta de särskilt riskfyllda. Då är det olika från person till person vilka åtgärder som kan vara användbara, men oavsett vilka det blir så måste man bryta mönstret. Kanske kan det hjälpa att lägga en bra plan, ta en promenad, ägna sig åt en viss hobby eller ringa en vän?

Var förutseende

Dåligt humör kan vara en utlösande faktor. Dock är det inte lätt att förutsäga hur alla dagar kommer att se ut och kännas. Därför kan det vara bra att utveckla en strategi för hur du ska hantera dagar då lusten att äta övermannar dig. Ha gärna både en plan A och B. Identifiera vilka risksituationer som finns och fokusera sedan på att hitta möjliga lösningar på dem. Är problemet stress eller ilska kan det till exempel vara bra att prova alternativa strategier för att hantera dessa känslor och situationer. För vissa kan det vara ett steg i rätt riktning att skapa en individuell livsstil som fungerar. Testa till exempel att börja promenera, träna och äta mer regelbundet.

Konflikter med andra kan ge negativa konsekvenser

Studier visar att risken för överätning ökar när de negativa känslorna beror på mänskliga problem. Därför kan ilska, sorg och frustration på grund av dålig kommunikation med andra vara en utlösare. Och då behöver man bearbeta anledningen till känslorna bakom.

Överätning förvärrar situationen

Att äta stora mängder mat kan också vara ett sätt att hantera stress och svåra känslor. Samtidigt visar forskning att humöret hos personer som överäter är sämre de dagar då de överäter, i jämförelse med dagar då det inte överäter. Stress och känslor som är svåra att hantera och som dövas genom att äta stora mängder mat kan alltså enligt forskare förvärra tillståndet.

Många skäms

Även om många skäms för att de överäter, är det viktigt att det inte bör vara så. En ätstörning är inte ett val, utan just en allvarlig störning. Skammen kan dessutom förvärra tillståndet ännu mer.

Inte fokus på viktnedgång

Personer med övervikt och överätningsstörning bör först fokusera på att återhämta sig från ätstörningen innan de fokuserar på att överhuvutaget gå ner i vikt. Att vara hungrig kan nämligen utlösa ännu en överätningsperiod, vilket i sin tur leder till känslan av misslyckande.

En förändring av diagnosen

Ätstörningar är psykiska störningar där mat används som strategi för att kontrollera känslor. Det är inte ovanligt att gå från en ätstörning till en annan. Till exempel kan en person börja att överäta, sedan gå vidare till anorexi med en alltför restriktiv fas och sedan förlora kontrollen över matintaget igen med överätning och efterföljande kompenserande åtgärder.

I medicinska termer brukar man då tala om en ”förändring i diagnosen”, vilket kan ske som följd av brist på strategier för att hantera negativa känslor. Det finns därför en viktig poäng i att hitta orsaken till varför man äter för mycket så man inte bara fokuserar på att försöka minska matintaget.

TIPS för att få kontroll över överätningen

  • Sök hjälp
  • Identifiera riskerna och sätt att minska dem
  • Hitta alternativa strategier för att hantera svåra känslor
  • Inför regelbundna måltider
  • Ät tillräckligt mycket mat med jämna mellanrum under hela dagen

Detta är en artikel hämtad från Verdens gang, skriven av en Anette Skarpass Ramm, klinisk nutritionist och dietist från Weight Club.

*Viktminskning är individuell så vi kan inte garantera hur mycket/snabbt du når ditt mål. Det viktiga är alla hälsofördelar. Vi tar avstånd ifrån osunda ideal och bantningskurer, och rekommenderar inte kaloriräkning som underviktig, sjuk eller gravid. Läs mer i våra användarvillkor.

Räkna ut när du kan nå din målvikt

Fyll i din längd, vikt och målvikt så får du veta ditt BMI och vilket datum du kan nå din idealvikt.

cm
kg
kg
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här