Här är de vanligaste frågorna och svaren om friskvårdsbidraget.
Här är de vanligaste frågorna och svaren om friskvårdsbidraget. Foto: Getty Images/iStockphoto

Vanligaste frågorna om friskvårdsbidraget

Hur mycket kan jag få och vad räknas egentligen som friskvård?
Hur gör jag rent praktiskt för att få ut mitt friskvårdsbidrag?
Och vad gör jag om min arbetsgivare inte erbjuder friskvårdsbidrag?
Vi har listat alla de vanligaste frågorna och svaren.

Boosta din viktnedgång – med ditt friskvårdsbidrag HÄR

Vad är friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidrag är en så kallad ”personalvårdsförmån”. En personalvårdsförmån är en skattefri förmån med syftet att skapa trivsel i arbetet. Det innebär alltså i praktiken att du kan köpa ett gymkort och låta din arbetsgivare betala – upp till en viss överenskommen gräns.

JUST NU: En månad på köpet

Hur får jag friskvårdsbidrag?

Huruvida du har rätt till friskvårdsbidrag eller ej är upp till din arbetsgivare att bestämma. I Sverige kan alla anställda erbjuda sina anställda friskvård i form av friskvårdsbidrag. Hur det ska användas bestäms utifrån den praxis och lagstiftning som finns, men all personal ska erbjudas samma villkor.

Hur använder jag friskvårdsbidraget?

Du som anställd betalar själv din aktivitet och lämnar in kvittot till din arbetsgivare. Du gör alltså ett utlägg och får sedan ersättning för det. Betalningen av aktiviteten kan ske kontant eller med till exempel ett presentkort.

Hur mycket friskvård får jag dra av?

Hur mycket du ska få i friskvård är upp till varje arbetsgivare, men enligt Skatteverket, kan man erbjuda sina anställda upp till 5 000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Om beloppet är större än så blir det beskattningsbart.
OBS! Tänk på att maxbeloppet endast gäller per person och år. Du kan alltså inte först få 5 000 kronor från en arbetsplats, avsluta anställningen och sedan utnyttja ytterligare 5 000 kronor från en annan arbetsplats. Alla summor som överstiger maxgränsen kommer du att förmånsbeskattas för.

Hur får jag ut mitt friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidraget betalas ut till dig som anställda vid flera olika omgångar under året, men det är bara en totalsumma som gäller per år. Ett och samma kvitto kan bara användas vid ett tillfälle och detta under samma beskattningsår som det är betalat.

Vad ska det stå på kvittot för friskvård?

Enligt en av Sveriges största friskvårdsportaler Benify, ska det på kvittot ska det tydligt framgå vilket belopp som har betalats, vilken moms som gäller samt vilket datum kvittot har utfärdats. Det ska också finnas om själva aktiviteten eller tjänsten, vem det är som har utfört aktiviteten, vilket personnummer personen i fråga har, säljarens namn samt företagets namn och organisationsnummer. Det räcker alltså inte bara att skicka ett kontoutdrag.

När får jag mitt friskvårdsbidrag?

När ditt friskvårdsbidrag ska betalas ut är olika för olika arbetsplatser. Dock gäller regeln att den utförda aktivitet som du söker bidrag för ska ske samma beskattningsår. Du kan alltså inte köpa ett gymkort år 1 och får ersättning för det år 2. Många arbetsgivare och friskvårdsportaler kräver dock att alla kvitton ska vara inne i god tid för att du ska hinna utnyttja ditt friskvårdsbidrag innan årets slut. Kolla upp vad som gäller på din arbetsplats.

Kan arbetsgivare neka friskvårdsbidrag?

Ja. Det finns ingen lagstadgad skyldighet för arbetsgivare att erbjuda dig som anställd friskvårdsbidrag. Det är upp till varje arbetsgivare.
Om det däremot finns en facklig klubb på din arbetsplats kan du alltid ta upp frågan där.

Boosta din viktnedgång – med ditt friskvårdsbidrag HÄR

Kan jag bli återbetalningsskyldig för friskvård?

En arbetsgivare kan bara ersätta utlägg för utgifter för friskvård så länge de har betalas under den anställdas anställningstid och som matchar motsvarande arbetstid. Om en person som har anställts tillfälligt för sex månader köper ett gymkort någon gång under den perioden ersätter arbetsgivaren alltså bara hälften av årskostnaden. En anställd som däremot avslutar anställningen tidigare behöver inte betala tillbaka någonting av utlägget.
OBS! Dessutom är det viktigt att komma ihåg att friskvårdsbidraget gäller max 5 000 kronor per person och år. Du kan alltså inte först utnyttja 5 000 kronor från ett företag och sedan utnyttja ytterligare 5 000 kronor från ett nytt företag. Alla summor som överstiger maxgränsen kommer du att förmånsbeskattas för.

Får man friskvård när man jobba deltid

En arbetsgivare som erbjuder personalen friskvårdsbidrag kan proportionera bidraget utifrån de anställdas arbetstid. Anställda som till exempel arbetar 50 procent kan således också bara få 50 procent av bidraget, då samma villkor ska gälla hela personalen. Sådan proportionering kan dock inte göras utifrån kriterier som lön eller arbetsort.

Kan man får friskvårdsbidrag om man är sjukskriven?

Ja, möjligheten till friskvårdsbidrag bör enligt Skatteverket även kvarstå vid frånvaro som sjukskrivning. Skattefriheten påverkas däremot inte om arbetsgivaren väljer att inte erbjuda samma förmåner till anställda som är tjänstelediga på grund av annan anställning eller studier.

Får man friskvårdsbidrag när man är föräldraledig?

Ja, möjligheten till friskvårdsbidrag bör enligt Skatteverket även kvarstå vid frånvaro som föräldraledighet. Skattefriheten påverkas däremot inte om arbetsgivaren väljer att inte erbjuda samma förmåner till anställda som är tjänstelediga på grund av annan anställning eller studier.

Får man friskvårdsbidrag som tjänstledig?

Nej, friskvårdsbidrag måste enligt Skatteverket inte erbjudas anställda som är tjänstelediga på grund av annan anställning eller studier.

Boosta din viktnedgång – med ditt friskvårdsbidrag HÄR

Vad ingår i friskvårdsbidraget?

Enligt friskvårdsportalen Epassi, kommer Skatteverket från och med 2022 inte längre att publicera några listor med godkända friskvårdsaktiviteter. Enligt Skatteverket själva beror det på att det inte framgår i lagen som reglerar friskvårdsbidrag exakt vilka aktiviteter som är godkända. Tidigare publicerades endast en exempellista, som dock tolkades av många som en komplett lista. Vad som däremot finns är ett dokument för rättslig vägledning.

Är kostrådgivning friskvård?

Ja. friskvårdsbidraget får användas till enklare aktiviteter med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet. Du kan också använda det till kostrådgivning och rådgivning i samband med att du försöker sluta röka.

Kan jag gå ner i vikt med mitt friskvårdsbidrag?

Ja, enklare friskvårdstjänster, som exempelvis kostrådgivning och träningsprogram, som tillhandahålls via mobilappar eller webbtjänster (internettjänster) är skattefria. Det gäller även om de kan användas utanför arbetsplatsen, så du kan utföra skattefri motions- eller friskvårdsaktivitet hemma i bostaden.

Så gör du för att utnyttja ditt friskvårdsbidrag på Wellobe.
Du betalar din aktivitet ”som vanligt” och får sedan ersättning från din arbetsgivare genom att lämna in ditt kvitto

  • Gå till Min sida
  • Klicka på ”Visa betalningshistorik”
  • Välj den betalning du vill skriva ut ett kvitto för
  • Skärmdumpa kvittot eller klicka på Ladda ner din faktura

Hör av dig till support@wellobe.se om du har några frågor eller behöver hjälp med ditt kvitto

Kan man köpa cykel på friskvårdsbidraget?

Nej, friskvårdsbidraget kan inte användas för att köpa utrustning eller bekosta personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar. Friskvårdsbidraget kan bara användas för att bekosta själva motionsaktiviteten exempelvis startavgifter, kursavgifter, banavgifter, fiskekort eller liftkort.

Är massage friskvård?

Ja och nej. För aktiviteter utan inslag av motion, som till exempel massage, får aktiviteten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle.

Täcker friskvårdsbidraget skönhetsbehandlingar?

Nej. Skönhetsbehandlingar omfattas inte av reglerna för skattefri friskvård. Med skönhetsvård menas behandlingar med ett i huvudsak kosmetiskt syfte.

Kan jag få friskvårdsbidrag för att köpa löparskor?

Nej, friskvårdsbidraget kan som sagt inte användas för att köpa utrustning. Se ovanstående svar.

Kan jag gå till tandläkaren för mitt friskvårdsbidrag?

Nej. Behandlingar som hälsovård och sjukvård täcks inte av friskvårdsbidraget. Med hälsovård och sjukvård menas åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

Kan man köpa glasögon för sitt friskvårdsbidrag?

Du får inte dra av utgifter för glasögon eller kontaktlinser, eftersom det anses vara privata levnadskostnader.

Få hjälp att boosta din viktnedgång – med ditt friskvårdsbidrag

Läs även

Gå ner i vikt – och låt chefen betala

Så fungerar friskvårdsbidraget

Så mycket kan du få i friskvårdsbidrag

Räknas viktnedgång som friskvård?

Sofia E. Yoo

*Viktminskning är individuell så vi kan inte garantera hur mycket/snabbt du når ditt mål. Det viktiga är alla hälsofördelar. Vi tar avstånd ifrån osunda ideal och bantningskurer, och rekommenderar inte kaloriräkning som underviktig, sjuk eller gravid. Läs mer i våra användarvillkor.

Räkna ut när du kan nå din målvikt

Fyll i din längd, vikt och målvikt så får du veta ditt BMI och vilket datum du kan nå din idealvikt.

cm
kg
kg
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här