Användarvillkor Wellobe

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Dessa villkor (“Användarvillkoren”) reglerar din användning av Wellobe, det vill säga när du tar del av Tjänsten Wellobe på wellobe.aftonbladet.se och i relaterade digitala applikationer (“Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av Aftonbladet Hierta AB, org. nummer 556100-1123 (“Aftonbladet” eller “Vi”) som är ett bolag inom Schibsted Media Group (“Schibsted”). Schibsted ASA är moderbolag för bolagen inom Schibsted Media Group. Mer information om Schibsted Media Group och de enskilda bolag som ingår i koncernen hittar du här: schibsted.com.

Den närmare omfattningen av, och innehållet i, Tjänsten framgår vid var tid på wellobe.aftonbladet.se.

Vi uppmanar dig att läsa dessa Användarvillkor noggrant. Användarvillkoren kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

I vår personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsten. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

MEDLEMSKAP OCH ABONNEMANG

Du köper Tjänsten och blir därmed medlem i Wellobe genom att fylla i ett registreringsformulär för Tjänsten. Detta innebär att du får tillgång till Tjänsten under den tid ditt abonnemang löper. Direkt efter registreringen får du en bekräftelse på ditt köp, dels på skärmen och dels via e-post.

ÅLDERSGRÄNS

Du måste ha fyllt 18 år för att köpa Tjänsten. Om du är under 18 år måste du ha förälder eller annan förmyndares samtycke för att kunna köpa Tjänsten.

ABONNEMANGSAVGIFT

Vid var tid gällande abonnemangsavgift för Tjänsten framgår på wellobe.aftonbladet.se. De priser som anges inkluderar moms.

Aftonbladet har rätt att när som helst ändra abonnemangsavgifterna för Tjänsten. Så länge ditt abonnemang löper under bindningstid så påverkas du inte av en eventuell prisändring. När ditt abonnemang passerat bindningstiden meddelas eventuella prisförändringar till din senast uppgivna e-postadress senast en (1) månad innan ändringen börjar gälla. Vill du inte köpa Tjänsten till det nya priset har du rätt att säga upp avtalet avseende Tjänsten inom en (1) månad från att prisjusteringen meddelades dig.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Ditt abonnemang i Tjänsten gäller från och med den dag som framgår av din köpbekräftelse, under hela bindningstiden och därefter tills vidare med löpande månadsbetalning, till dess du själv säger upp Tjänsten. Du är förbunden att betala din medlemsavgift under Tjänstens hela bindningstid.

Om du vill avsluta ditt abonnemang så behöver du säga upp det. Uppsägningen kan göras via dina Kontoinställningar wellobe.aftonbladet.se. Du hittar dit genom att klicka på ditt namn uppe i högra hörnet inne på wellobe.aftonbladet.se och välja Kontoinställningar. Klicka sedan på fliken Produkter och välj Ändra vid aktuellt abonnemang. Du kan där säga upp ditt abonnemang genom att stänga av den automatiska förnyelsen. Du kan även säga upp ditt abonnemang avseende Tjänsten genom att meddela Wellobe via e-post till nedan angivna kontaktuppgifter. Abonnemanget avslutas i och med att senast betalda period löper ut. Vänligen kontrollera att du har fått din uppsägning bekräftad.

Vid problem med, eller frågor om uppsägning vänligen kontakta support.

Aftonbladet har rätt att utan föregående meddelande till dig säga upp eller frysa ditt medlemskap om du väsentligen eller vid upprepande tillfällen bryter mot någon bestämmelse i dessa Användarvillkor.

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att inom fjorton (14) dagar räknat från dagen då avtalet ingicks, d.v.s. dagen för ditt köp av Tjänsten, ångra ditt köp ("Ångerfristen"). Om du önskar utnyttja din ångerrätt kan du kontakta Wellobe support. Vi bekräftar genom ett mail att vi mottagit ditt meddelande. Ett standardformulär för utnyttjande av ångerrätten finns även att tillgå på Konsumentverkets hemsida (konsumentverket.se). Aftonbladet förbehåller sig rätten att debitera dig för den tid du använt Tjänsten om du inom Ångerfristen uttryckligen har begärt att Tjänsten ska påbörjas, och därefter väljer att utnyttja din ångerrätt.

Din avgift med ett avdrag* för den tid du utnyttjat Tjänsten kommer då att betalas tillbaka av Aftonbladet snarast och senast inom fjorton (14) dagar från det datum då vi mottog ditt meddelande om utövande av ångerrätt. För det fall du ännu inte betalat din faktura krediterar Aftonbladet dig med avdrag för den tid du använt Tjänsten.

*Avdraget baseras på ett genomsnitt av Tjänstens månadskostnad per dag.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN MED MERA

Ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas till eller användas av annan. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter, hör av dig till Wellobe support.

Tjänsten får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Tjänsten på sådant sätt att Wellobe, Aftonbladet eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa Wellobes regler.

Tjänsterna kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgängliga på grund av systemunderhåll eller andra orsaker. Vi kommer i möjligaste mån att förse dig med information om eventuella begränsningar i tillgängligheten.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Du har möjlighet att medverka direkt i Tjänsten t.ex. genom att skapa, visa upp vald information, skriva egna inlägg och ladda upp bilder. Material som du själv lägger in i Tjänsten kallas nedan för “Användargenererat innehåll”. Notera att Aftonbladet inte på förhand granskar Användargenererat innehåll innan det görs tillgängligt för andra. Användargenererat innehåll omfattas således inte av det utgivaransvar som i övrigt gäller på Wellobe. Du är alltså själv ansvarig för Användargenererat innehåll.

Du ansvarar för att Användargenererat innehåll inte gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt eller varumärkesrätt (vare sig materialet som sådant eller ditt tillgängliggörande) och att det inte heller på annat sätt strider mot lag eller god sed. Du garanterar således att du innehar eller har fått nödvändiga rättigheter för användandet. Detta innebär t.ex. att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet.

Om det framkommer att material som du bidrar med inom ramen för Tjänsten och dess funktioner strider mot dessa Användarvillkor, lag eller andra regler har Aftonbladet rätt att ta bort sådant material.

MEDICINSKT ANSVAR

Tjänsten har utvecklats tillsammans med läkare och näringsexperter, men Wellobe är ingen medicinsk organisation. Aftonbladets information så som t.ex. men inte uteslutande texter, bilder, innehåll och övrigt som presenteras inom ramen för Tjänsten ska inte tolkas som ett substitut för läkares eller annan specialist råd, utvärdering eller behandling.

HÄLSOTILLSTÅND

Vi rekommenderar inte att du köper Tjänsten och blir medlem om du har ett BMI (Body Mass Index) under 20 (Folkhälsomyndighetens gräns för undervikt går vid 18,5). Vi rekommenderar inte heller vår tjänst om du är sjuk, gravid eller ammar. Däremot kan den som ammar nyttja den del av Tjänsten som heter "hålla min nuvarande vikt" under amningsperioden.

Finns det andra omständigheter kring din hälsa som eventuellt skulle kunna göra det olämpligt för dig att gå ner i vikt, råder vi dig att konsultera din husläkare.

GARANTI

De metoder som Wellobe använder sig av är sådana som i forskning har visat sig ge goda resultat på de områden de är avsedda för. Vår viktgaranti ger dig ett års gratis medlemskap i Tjänsten om du inte lyckas gå ner i vikt med hjälp av Tjänsten. För att viktgarantin ska gälla, ska din viktnedgång ha understigit 0,3 kg i veckan under de första åtta (8) veckorna som medlem, samtidigt som du varje dag under hela perioden har följt våra rekommendationer och fyllt i loggboken (mat och motion).

LÄNKAR TILL SAMARBETSPARTNERS WEBBPLATSER SAMT ANDRA WEBBPLATSER

Inom ramen för Tjänsten tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Aftonbladet och Aftonbladet ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Aftonbladet, eller Aftonbladets licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsten. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsten. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsten.

ÖVERLÅTELSE

Du godkänner att det avtal som du har ingått med Aftonbladet genom att acceptera Användarvillkoren kan komma att överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted ASA eller till tredje man i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsten.

FÖRÄNDRINGAR I WELLOBES ERBJUDANDE

Aftonbladet kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsten eller ersätta Tjänsten med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Aftonbladet rätten att avsluta din tillgång till Tjänsten, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsten kommer i sådana fall att återbetalas till dig.
ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN

Aftonbladet har rätt att ändra innehållet i Tjänsten eller i dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta sådant innan förändringen träder i kraft. Som ett förtydligade träder sådan förändring alltså inte i kraft innan du har godkänt den.

LAGVAL OCH TVIST

Svensk lag tillämpas på Tjänsten och dessa Användarvillkor. Tvist hänförlig till Tjänsten eller dessa Användarvillkor, ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, läs mer på arn.se.

KONTAKT

Om du har frågor eller synpunkter på dessa Användarvillkor, vänligen kontakta oss via mail på support@wellobe.se.

Du kan också kontakta oss på:

Aftonbladet Hierta AB
Org. nr 556100-1123
Västra Järnvägsgatan 21, 111 64 Stockholm
Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE556100-1123 01

*Viktminskning är individuell så vi kan inte garantera hur mycket/snabbt du når ditt mål. Det viktiga är alla hälsofördelar. Vi tar avstånd ifrån osunda ideal och bantningskurer, och rekommenderar inte kaloriräkning som underviktig, sjuk eller gravid. Läs mer i våra användarvillkor.

Räkna ut när du kan nå din målvikt

Fyll i din längd, vikt och målvikt så får du veta ditt BMI och vilket datum du kan nå din idealvikt.

cm
kg
kg
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här
Wellobe är en del av Schibsted. Schibsted är ansvarig för dina data på denna sida. Läs mer här